ලීග් රග්බි තරගාවලියේ නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව අද තරඟ බිමේ

Friday, 16 December 2016 - 12:57

%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A
අන්තර් සමාජ පළමුපෙළ ලීග් රග්බි තරඟාවලියේ ප්‍රසාද ලකුණු 29 ක් ලබා දෙවන තැන හිමිකරගෙන සිටින ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය අද (16) ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම සමඟ පළමු වටයේ සිය අවසන් තරඟයට සහභාගි වනවා.

රත්මලාන ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වෙන මෙම තරඟය තියුණු මුහුණුවරක් ගනු ඇති බවයි ක්‍රීඩා විචාරකයින් ප්‍රකාශ කළේ.