අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ජය මහනුවර කණ්ඩායමට

Saturday, 07 January 2017 - 18:44

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%A7
අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේදී සී ආර් ඇන්ඩ් එෆ් සී කණ්ඩායම පරදවා තියුණු ජයක් ලබාගැනීමට මහනුවර කණ්ඩායම සමත්වුනා.

ඒ 32 ට 27 ක් ලෙසසි.

කණ්ඩායම් දෙක අතර ඉතා තියුණු තරගයක් පැවති බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කලේ.