රටම බලා සිටින තරඟයේ කාසියේ වාසිය ඉන්දියාවට

Thursday, 24 August 2017 - 14:09

%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර දෙවන එක්දින තරඟයේ කාසියේ වාසිය දිනූ ඉන්දියාව පන්දු රැකීමට තීරණය කළා.

තරඟය පැවැත්වෙන්නේ මහනුවර පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදීයි.

අද තරඟයට එක්වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙන්න
\"\"

අද තරඟයට එක්වන ඉන්දියා කණ්ඩායම මෙන්න

\"\"