චන්දිමාල්ට ඉන්දියාව සමඟ ඉදිරි තරඟ අහිමි වෙයි

Sunday, 27 August 2017 - 21:12

%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පන්දුවක් ඇඟිල්ලේ වැදීමෙන් සිදුවූ අබාධයක් හේතුවෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල් හට ඉන්දියාව සමඟ ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන තරඟ අහිමිවන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනවා.

ඉන්දියාව සමඟ පැවති තුන්වන එක්දින තරඟය අතර චන්දිමාල් මෙලෙස ආබාධයට ලක්ව තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා එක්දින කණ්ඩායමේ නායක උපුල් තරංගට තරඟ 02ක තහනමක් පැනවීම හේතුවෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල් කණ්ඩායමට කැඳවනු ලැබුවා.

මේ අතර පන්දුවක් ඇඟිල්ලේ වැදීමෙන් සිදුවූ අබාධයක් හේතුවෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල් හට ඉන්දියාව සමඟ ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන තරඟ අහිමිවන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පැවසුවා.

ඉන්දියාව සමඟ පැවති තුන්වන එක්දින තරඟය අතර චන්දිමාල් මෙලෙස ආබාධයට ලක්වූවා.

ශ්‍රී ලංකා එක්දින කණ්ඩායමේ නායක උපුල් තරංගට තරඟ 02ක තහනමක් පැනවීම හේතුවෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල් කණ්ඩායමට කැඳවනු ලැබුවා.

මේ අතර එම තරංගට අහිමිවන එම තරඟ දෙක සඳහා කණ්ඩායම මෙහයවීම වගකීම හිමිවූයේ චාමර කපුගෙදර වෙතයි.