ඉන්දීය පිළිතුරු ඉනිමට ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් බාධා

Sunday, 27 August 2017 - 22:23

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F
ශ්‍රි ලංකා කණ්ඩායම සමඟ පැවති තුන්වන එක්දින තරඟය ජයග්‍රහණයට ඉන්දීය කණ්ඩායමට ලකුණු 08ක් අවශ්‍යව තිබියදී තරඟය මද වේලාවකට නතරකරන්නට විනිසුරුවන්ට සිදුවුණා.

ඒ ක්‍රීඩාලෝලීන් විසින් තරඟයට බාධා කිරීම හේතුවෙන්.