සනත්ගේ තේරීම් කමිටුව තිරිමාන්නව මාස 20 ක් එළියේ තිබ්බ හැටි

Tuesday, 29 August 2017 - 20:14

%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83+20+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E0%B6%B6+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකා - ඉන්දියා තෙවන එක්දින තරගයෙන් අනතුරුව පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලන කමිටු සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනිය යළිත් වරක් මාධ්‍යවේදීන්ට බාධා කර තිබෙනවා.

ඒ, මාධ්‍යවේදීන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරන අවස්ථාවේදීයි.