මීලඟ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලට ක්‍රිකට් නෑ

Monday, 04 September 2017 - 13:25

%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B6%9F+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%8B%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%91
2022 වසරේ දකුණු අප්‍රිකාවේ ඩර්බන් නුවර පැවැත්වීමට නියමිත පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළත් කිරීමට ගෙන තිබූ තීරණය අවලංගු කර තිබෙනවා.

එම කාලසීමාව තුළදී බොහෝ රටවල ක්‍රිකට් තරඟාවලි පැවැත්වෙන බැවින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ඊට සහභාගි කරවීම ගැටලුවක් වීම හේතුවෙන් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරඟ කමිටුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන්.