ඕස්ට්‍රේලියාව ටෙස්ට් වර්ගීකරණයේ පහළට

Saturday, 09 September 2017 - 13:37

%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
බංග්ලාදේශය සමඟ පැවැති ටෙස්ට් තරගාවලිය ජය පැරදුමෙන් තොරව අවසන්වීම නිසා ඕස්ට්‍රේලියාව අයි.සී.සී. ටෙස්ට් කණ්ඩායම් දර්ශකයේ ස්ථානයක් පහළ බැස තිබෙනවා.

මෙතෙක් දර්ශකයේ 4 වන ස්ථානයේ සිටි  ඕස්ට්‍රේලියාවට දැන් හිමි වී ඇත්තේ 5 වන ස්ථානයයි.

4 වන ස්ථානයට පත්ව ඇති නවසීලන්තය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රසාද ලකුණු 97 බැගින් ලබා සිටිය ද දශමස්ථාන සැලකූ විට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නවසීලන්තයයි.

ප්‍රසාද ලකුණු 125ක් ලබා ඉන්දියාව ප්‍රමුඛස්ථානයේ සිටින අතර දෙවන තැන දකුණු අප්‍රිකාවටත්, තුන්වන ස්ථානය එංගලන්තයටත් හිමි වී තිබෙනවා.

අයි.සී.සී. ටෙස්ට් දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වී ඇත්තේ 7 වන ස්ථානයයි.