එක්වරම පැමිණි සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා සියල්ලන් බලා සිටියදී වෙඩි තබා සිදුකළ දේ

Thursday, 21 September 2017 - 9:38

%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B6%B6%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
ඉන්දීය කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මෙන්ම සුපිරි පිතිකරුවෙකු වන දෝනි කළ අමුතුම වැඩක් දැක්වෙන වීඩියෝවක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඒ ඔහු ක්‍රිකට් පිත්ත පසෙක තබා තුවක්කුවෙන් වෙඩි තබන ආකාරයයි.

දෝනි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මෙන්ම ඉල්ලකයට වෙඩි තැබීමට ප්‍රියකරන බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ.

පසුගියදා Kolkata Police Shooting Range හි සිදුවූ එම සුවිශේෂ සිදුවීම පහතින්.

rn\r\n