තවත් සටනක් හෙට

Thursday, 01 March 2018 - 8:19

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7
ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර පැවත්වෙන 84 වන සාන්තුවරයන්ගේ සටන හෙට සහ අනිද්දා දිනවලදී කොළඹ පී.සරා ඕවල් ක්‍රිඩාංගනයේදි පැවත්වෙනවා.

කොළඹ ඞී.එස් සේනානායක සහ මහානාම විද්‍යාල අතර 12 වන වරට පැවත්වෙන රන් සටන මහා ක්‍රිකට් තරගය මේ මස 16 සහ 17 දිනවලදී පැවත්වෙන්නේ ද පී.සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගනයේදියි.