විලියම්ස් සහෝදරියන් අතර තරගයක්

Sunday, 11 March 2018 - 12:38

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දියන් වෙල්ස් ටෙනිස් තරගාවලියේ තුන්වන වටයට සුදුසුකම් ලැබීමට  ඇමරිකාවේ කළු ජාතික ටෙනිස් ශූරිය වන සෙරීනා විලියම්ස් සමත් වී තිබෙනවා.  

තුන්වන වටයේදී ඇය තරග වැදීමට නියමිතව ඇත්තේ ඇගේ සොහොයුරිය වන වීනස් විලියම්ස් සමඟයි.

මාස 14ක තරග විරාමයකින් අනතුරුව සෙරීනා විලියම්ස් ඉන්දියන් වෙල්ස් තරගාවලියට සහභාගි වූයේ.