කන්ද උඩරට නිල්මහ සටන ලබන 16 වැනිදා ඇරඹේ

Monday, 12 March 2018 - 15:53

%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+16+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
පසුගියදා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති වූ කලහකාරි තත්ත්වය හේතුවෙන් කල් දමනු ලැබූ ත්‍රිත්ව - ශාන්ත අන්තෝනි මහා ක්‍රිකට් තරඟය ලබන මාර්තු 16 සහ 17 යන දිනවල පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙවර තරගය පැවැත්වෙන්නේ 102වැනි වරටයි.

එමෙන්ම, එලෙස කල් දමනු ලැබූ විද්‍යාර්ථ - ශාන්ත සිල්වෙස්තර මහා ක්‍රිකට් තරඟය දැන් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත්තේ ලබන මාර්තු 21 වනදා සහ 22 වනදායි.