14 වන බටහිර ආසියානු බේස් බෝල් ශූරතාව ශ්‍රී ලංකාවට

Saturday, 20 July 2019 - 18:41

14+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
14 වන බටහිර ආසියානු බේස් බෝල් තරඟාවලියේ ශූරතාවලිය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබෙනවා.

ඒ දියගම - මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේ අද පැවති අවසන් මහා තරගයේදී පාකිස්ථානය 5 ට 4 ක් ලෙස පරාජයට පත් කරමින්.

ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසරේද බටහිර ආසියානු බේස්බෝල් ශූරතාවලිය දිනා ගනු ලැබුවා.

\"\" \"\"
rn\r\n