ජනපති කුසලාන අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලියේ ශූරතාව ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමට

Sunday, 21 July 2019 - 8:02

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%81%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%A7
ජනාධිපති කුසලාන අන්තර් පාසල් පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ රග්බි තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීමට බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාල කණ්ඩායම ඊයේ සමත්වුණා.

ඒ, අවසන් තරගයේදී කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමින්.

රාජකීය විදුහල් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ පැවති එම තරගයේදී ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය අත් කරගත්තේ ලකුණු 18 ට 15 ක් ලෙසින්.