සුපිරි පාසල්වලට අභියෝග කළ දුෂ්කර පාසලේ පුංචි දියණියෝ

Sunday, 21 July 2019 - 22:37

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D
පල්ලෙකනුගල කනිෂ්ට විද්‍යාලය පිහිටා තිබෙන්නේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අමිතිරිගල ප්‍රදේශයේ අති දුෂ්කර ගම්මානයක.

මේ ඉස්කෝලේ 6 වසරේ පුංචි දියණියන් හැමෝවම වගේ එකතු කරන් හදාගත්තු පාපන්දු කණ්ඩායම මේ අවුරුද්දේ මුළු ලංකාවටම අභියෝග කළා.

මේ ගොල්ලෝ මීට සති කිහිපයකට කලින් සමස්ත ලංකා 12න් පහල බාලිකා පාපන්දු ශූරතාව දිනාගත්තේ ලංකාවේ සුපිරි සහ ප්‍රධාන පාසල් විදිහට නම් දරපු, ඕනේ තරම් පහසුකම් තියන පාසල් රැසක් පරාජය කරලයි.