ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලට ක්‍රිකට්

Tuesday, 13 August 2019 - 7:47

%E0%B6%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%8B%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A
2028 වසරේ ලොස් - ඇන්ජලීස් හි පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළත් කිරීමට නියමිත බව එංගලන්තයේ එම්.සී.සී. ජගත් ක්‍රිකට් කමිටුව පවසනවා.

එහි සභාපති ප්‍රවීන එංගලන්ත ක්‍රීඩක මයික් ගැටින් කියා සිටියේ ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සම්මේලනය හා එක්ව ප්‍රයත්නයක නිරත වන බවයි.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගෝලීය තලයට ගෙන ඒම සඳහා ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලට එය ඇතුළත් කිරීම වැදගත් වන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.