ද. අප්‍රිකා - ඉන්දියා දෙවන විස්සයි විස්ස තරගය අද

Wednesday, 18 September 2019 - 8:22

%E0%B6%AF.+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F+-+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF
දකුණු අප්‍රිකාව සමඟ පැවැත්වෙන දෙවන විස්සයි විස්ස තරඟය අද ඉන්දියාවේ මොහාලි නගරයේදී ආරම්භ වනවා.

මෙහි පළමු තරඟය පසුගිය 15 වන දා පැවති අතර, අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් තරඟය අතහැර දැමීමටයි සිදුවුණේ.