බංග්ලාදේශ ඒ සමඟ තරග වදින ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ නායකත්වය අශාන් ප්‍රියංජන්ට

Wednesday, 18 September 2019 - 19:54

%E0%B6%B6%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%92+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%92+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7
සංචාරක බංග්ලාදේශ ඒ කණ්ඩායම සමඟ තරග වදින ශ්‍රී ලංකා ඒ ටෙස්ට් සංචිතය සහ එක්දින සංචිතය අද නම් කළ අතර, කණ්ඩායම් දෙකේම නායකත්වය අශාන් ප්‍රියංජන්ට හිමිවී තිබෙනවා.

බංග්ලාදේශ පිල ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සමග සිව්දින ටෙස්ට් තරග දෙකකට සහ එක්දින තරග 3 කට සහභාගිවීමට නියමිතයි.

\"\" \"\"