රග්බි ලෝක කුසලානයේ ඉතාලියට, අයර්ලන්තයට, එංගලන්තයට ජය

Sunday, 22 September 2019 - 20:00

%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7%2C+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%A7%2C+%E0%B6%91%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%BA
ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලියට අදාලව බී කාණ්ඩය යටතේ අද පැවති තරඟයකින් ලකුණු 47ට 22ක් ලෙස නැම්බියාව පරාජය කිරීමට ඉතාලිය සමත් වුණා.

ඒ කාණ්ඩය යටතේ පැවති තරඟයේ අයර්ලන්තය හමුවේ ස්කොට්ලන්තය පරාජයට පත් වුණේ ලකුණු 27 ට 03ක් ලෙසින්. සී කාණ්ඩය යටතේ පැවති තරඟයේදී  ටොංගා රාජ්‍යය පරාජයට පත් කරමින් එංගලන්ත කණ්ඩායම ජය වාර්තා කළා.