ටොංගෝ සහ වේල්සය ජය ගනී

Sunday, 13 October 2019 - 19:25

%E0%B6%A7%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%9D+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලියට අදාළව ඇමරිකාවට එරෙහිව පැවති තරඟය ටොංගෝ රාජ්‍යය 19ට 31ක් ලෙස ජය ගැනීමට සමත් වුණා.

වේල්ස් සහ උරුගුවේ අතර තරඟය 35ට 13ක් ලෙස වේල්ස් කණ්ඩායම ජය ගත්තා.