ඉන්දු - පාකිස්තාන ක්‍රිකට් සබඳතා යළි ඇරඹීමේ තීරණය රාජ්‍ය නායකයන් අතේ - ගංගුලි

Friday, 18 October 2019 - 7:34

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+-+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%9A+-+%E0%B6%9C%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92
ඉන්දු - පාකිස්තාන ක්‍රිකට් සබඳතා යළි ආරම්භ කිරීම දෙරටේ දේශපාලන නායකත්වය විසින් තීරණය කළ යුතු බව ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ නව සභාපති - හිටපු ක්‍රිකට් නායක සව්රව් ගංගුලි පවසනවා. ඔහු කියා සිටියේ ඒ සඳහා මුලින්ම ඉන්දීය රජයේ එකඟත්වය පළ විය යුතු බවයි.

එමෙන්ම, දෙරට අතර ක්‍රිකට් තරඟ යළි පැවැත්වීමට නම් පාකිස්තාන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන් ද එකඟ විය යුතු බවයි ගංගුලි කියා සිටියේ.

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ භාරකරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ ද හිටපු ක්‍රිකට් නායකයෙකු වන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන්.