ඕස්ට්‍රේලියා - පාකිස්ථාන පළමු ටෙස්ට් තරගය අද

Thursday, 21 November 2019 - 7:44

%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+-+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF
සංචාරක පාකිස්ථාන කණ්ඩායම සහ  ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පළමු ටෙස්ට් තරගය අද ආරම්භ වනවා.

ඒ  ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් හිදියි. දෙරට අතර ටෙස්ට් තරග දෙකක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.