ඉන්දියා - බංග්ලාදේශ රෝස පන්දු ටෙස්ට් තරඟය අද

Friday, 22 November 2019 - 7:58

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+-+%E0%B6%B6%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%83+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF
ඉන්දියාව සහ බංග්ලාදේශය රෝස පන්දුව යොදා ගන්නා දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරඟවලට අද පිවිසෙනවා.

ඒ, අයි.සී.සී. ටෙස්ට් ශූරතාවලියට අදාළව කොල්කටාවේ පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස්ට් තරඟයෙන්.

ඉන්දෝර් හි පැවති පළමු ටෙස්ට් තරඟයෙන් ඉන්දියාව ඉනිමක සහ ලකුණු 130ක ජයග්‍රහණයක් හිමි කර ගත්තා.