13 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල - ශ්‍රී ලංකාවට මේ වනවිට පදක්කම් 57 ක්

Wednesday, 04 December 2019 - 19:16

13+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%8B%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%BD+-+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+57+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නේපාලයේ - කත්මන්ඩු නුවර පැවැත්වෙන 13 වන ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාව මේ වනවිට රන් පදක්කම් 7 ක්, රිදී පදක්කම් 18 ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 32 ක් ඇතුළුව පදක්කම් 57 ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

අද පැවති මළල ක්‍රීඩා තරඟවලදී සාරංගි සිල්වා දුර පැනීමේ ඉසව්වෙන් රන් පදක්කම ජයග්‍රහණය කළේ මීටර් 6 යි දශම 3 යි 8 ක පිම්මක් පනිමින්.

එම ඉසව්වේ රිදී පදක්කම හිමිවූයේ ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකා අංජානි පුලවංශටයි. විනෝද් සුරංජය සිල්වා මීටර් 200 රිදී පදක්කම ජයග්‍රහණය කළා.