සාග් මීටර් 400 ය දිවීමේ ඉසව්වෙන් රනින් රිදියෙන් ලක්මව සැරසෙයි

Thursday, 05 December 2019 - 11:30

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+400+%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේදී මීටර් 400 පිරිමි ඉසව්වෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අරුණ දර්ශන රන් පදක්කම දිනා ගත් අතර ලක්මාල් ප්‍රියන්ත රිදී පදක්කම හිමි කර ගැනීමට සමත් වුනා.