මාක් බූචර් දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුරට

Saturday, 14 December 2019 - 18:32

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%96%E0%B6%A0%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7
දකුණු අප්‍රිකානු හිටපු කඩුලු රකින ක්‍රීඩක මාක් බූචර් දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත්කර ඇති බව විදෙස් ක්‍රීඩා මාධ්‍ය වර්තා කරනවා.

ඔහු ටෙස්ට් තරඟ 147ක් එක්දින තරඟය 295ක් සහ පන්දුවාර 20 තරඟ 25ක් දකුණු අප්‍රිකාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාකර තිබෙනවා.

1997 වසරේ සිට 2012 වසර දක්වා මාක් බූචර් දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම නියෝජන කළා.