ද. අප්‍රිකාවේ ක්‍රිකට් දින 60කට නවතී

Tuesday, 17 March 2020 - 7:32

%E0%B6%AF.+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+60%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%93
දකුණු අප්‍රිකාව සියළු ආකාරයේ ක්‍රිකට් තරඟ සහ පුහුණු කටයුතු දින 60කට අත්හිටුවා තිබෙනවා. දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ සියළුම ආධුනික සහ වෘත්තීයමය ක්‍රිකට් ක්‍රියාකාරකම් ඊට ඇතුළත් වන බවයි.

දකුණු අප්‍රිකාව එම පියවරට එළඹී ඇත්තේ ජනාධිපති සිරිල් රමෆෝසා විසින් එරට ජාතික ආපදා තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

ඒ අනුව එරට පාපන්දු සහ රගර් තරඟ මෙන්ම මැරතන් ධාවනයන් ද නතර කෙරුණා.