සියළුම දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලි නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දැමේ

Saturday, 21 March 2020 - 13:17

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%9A
කොවිඩ් නයින්ටීන් ගෝලීය වසංගතය හේතුවෙන් මෙරට ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන සියළුම දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලි නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරගාවලි කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම, සිය දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලිය ලබන මැයි 28 වන දා තෙක් කල් දැමීමට එංගලන්ත සහ වේල්ස ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ද තීරණය කළා.

උදා වී ඇති අවිනිශ්චිත වාතාවරණයේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්, නරඹන්නන් ඇතුළු සමස්ත ක්‍රිකට් පවුලේ යහපත උදෙසා ප්‍රමුඛත්වය ලබාදිය යුතු බවයි එංගලන්ත ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ටොම් හැරිසන් ප්‍රකාශ කළේ.