ඉන්දීය ජනතාව වෙත කෝලිගෙන් ඉල්ලීමක්

Wednesday, 25 March 2020 - 8:06

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නව කොරෝනා වෛසරය ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා ඉන්දීය රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගයන්ට උපරිම සහය දක්වන ලෙස එරට ක්‍රිකට් නායක විරාට් කෝලි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

ඔහු කියා සිටියේ ඉන්දීය ජනතාව රජය ගත් ක්‍රියාමාර්ගවලට අනුගත නොවුණහොත් වෛරසය රට තුළ ව්‍යාප්ත වීම පාලනය කිරීමට නොහැකි වනු ඇති බවයි.