කොරෝනා වෛරසය ගැන ලෝක පාපන්දු සම්මේලනය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අරඹයි

Wednesday, 25 March 2020 - 12:56

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොවිඩ් 19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීම සදහා ලෝක පාපන්දු සම්මේලනය දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහනක් දියත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව භාෂා 13 කින් වීඩියෝ නිර්මාණය කර ඇති අතර, ඊට ලියනෝල් මෙසී වැනි සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩකයින් 28 දෙනෙකු යොදා ගෙන ඇති බව සදහන්.

පළමුව සෞඛ්‍ය යන්න මෙම වැඩසටහනේ තේමාව වී තිබෙනවා.