ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් වෛද්‍ය උපකරණ තොගයක් ගෙන්වයි

Wednesday, 25 March 2020 - 19:50

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොරෝනා වෛරසයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමද ඉදිරිපත්වී සිටිනවා.

ඒ අනුව කොරෝනා රෝගීන් වෙනුවෙන් ඔවුන් දැනටමත් වෛද්‍ය උපකරණ තොගයක් ඇණවුම් කර ඇති අතර, ඉදිරි දින කිහිපයේදී ඒවා ජාතික රෝහල වෙත භාරදීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.