විම්බල්ඩන් ටෙනිස් තරගාවලිය දින නියමයක් නොමැතිව කල්යයි

Thursday, 26 March 2020 - 13:42

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොරෝනා වෛරසය පැතිර යාමත් සමඟ ලබන ජුනි මාසයේ එංගලන්තයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු විම්බල්ඩන් ටෙනිස් තරගාවලිය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා තිබෙනවා.

එමෙන්ම එළඹෙන මැයි මාසයේ ප්‍රංශයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු විවෘත ටෙනිස් තරගාවලිය ද ලබන සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා කල් දමා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කළා.