කොරෝනා මැඩලන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙන් උපකරණ පරිත්‍යාගයක්

Thursday, 26 March 2020 - 19:52

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳව සිදුකෙරෙන පරීක්ෂණවලට අදාළව උගුර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ පටක පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ජාතික රෝහලට අත්‍යාවශ්‍ය වී ඇති ලැරින්ගෝස්කෝප් නම් උපකරණය හෙට වනවිට මෙරටට ලැබෙනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක දිමුත් කරුණාරත්න ප්‍රකාශ කළා.

මෙම උපකරණය සඳහා දායකත්වය ලබා දුන්නේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් විසින්.

නව උපකරණය පෙර පැවති උපකරණය මෙන් නොව ජීවානුහරණය කිරීමෙන් පසු නැවතත් භාවිත කිරීමේ හැකියාවකින් යුක්ත බව ද සඳහන්.