බ්‍රිතාන්‍ය පාපන්දු සමාජ පුහුණුවීම් කටයුතු යළිත්

Thursday, 21 May 2020 - 8:04

%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A
මාර්තු 13 වනදා සිට අත්හිටුවා තිබූ බ්‍රිතාන්‍ය පාපන්දු සමාජ පුහුණුවීම් කටයුතු මේ වනවිට යළි ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ලිවර් පූල් ක්‍රීඩා සමාජයේ කළමනාකාරවරයා සදහන් කර තිබුණේ එය පාසල් ගිය පලමු දිනය ලෙස දැනුණු බවයි.

කෙසේ වෙතත්, කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් සීමාවන්ට යටත්ව පුහුණුවීම් සිදුකෙරෙන බවයි විදෙස් වාර්තා සදහන් කළේ.