අයි.පී.එල්. පැවැත්වීම ඉන්දීය රජයේ අනුමැතිය පරිදි

Thursday, 21 May 2020 - 13:42

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B6%B4%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A.+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92
අයි.පී.එල්. තරගාවලියට දින නියම කරන්නේ ඉන්දිය රජයේ අනුමැතිය පරිදි බව එරට ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පවසනවා.

කොරෝනා වසංගතය පැතිර යාම හේතුවෙන් අයි.පී.එල්. තරගාවලිය මේ මස 31 වනදා දක්වා කල් දැමීමටයි කටයුතු කරනු ලැබුවේ.