බහරේනයේ සල්වා නසර්ට තරඟ තහනමක්

Saturday, 06 June 2020 - 20:12

%E0%B6%B6%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගිය ලෝක ශූරතා තරඟාවලියේ මීටර් 400 රන් පදක්කම දිනා ගත් බහරේනයේ සල්වා නසර්ට තාවකාලික තරග තහනමක් පැනවීමට ලෝක මළල ක්‍රීඩා සංගමය පියවර ගත්තා.

ඒ තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ මග හැරීමේ චෝදනා යටතේයි.