කොරෝනා ආසාදීත ලැයිස්තුවේ සිටි සුපිරි ක්‍රීඩක හෆීස්ට කොරෝනා නෑ

Thursday, 25 June 2020 - 9:54

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%AD+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%86%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%91
කොරෝනා ආසාදිත පාකිස්ථාන ක්‍රීඩකයන් 10 දෙනා අතර නම් කෙරුණත්, ඊට අදාළව දෙවන වර සිදුකළ පරීක්ෂණයේදී තමන් ආසාදිතයෙකු නොවන බව තහවුරු වී ඇතැයි පාකිස්ථාන ක්‍රීඩක මොහොමඩ් හෆීස් ප්‍රකාශ කරනවා.

පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ඊයේ ප්‍රකාශ කළේ ලබන 28 වනදා එංගලන්තය බලා යෑමට නියමිතව තිබූ පාකිස්ථාන සංචිතයේ ක්‍රීඩකයන් පරීක්ෂාවට ලක් කළ අවස්ථාවේදී ඉන් 10 දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයන් බවට තහවුරු වූ බවයි.