2023 කාන්තා පාපන්දු ලෝක කුසලානය ඕස්ට්‍රේලියාවේදී සහ නවසීලන්තයේදී

Friday, 26 June 2020 - 13:59

2023+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93
2023 කාන්තා පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ නවසීලන්තයේ පැවැත්වීමට අන්තර් ජාතික පාපන්දු සම්මේලනය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, කොළොම්බියාව ඉදිරිපත් කර තිබූ අයදුම අභිබවමින්.

තරගාවලිය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත්ව සිටි බ්‍රසීලය සහ ජපානය පසුගිය දා ඉන් ඉවත් වුණා.

2023 කාන්තා පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලිය කණ්ඩායම් 32ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.