ඉන්දියාවට ICC යෙන් අවවාදයක්

Saturday, 27 June 2020 - 7:07

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+ICC+%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ක්‍රිකට් ඔට්ටු තැබීම් සහ දූෂණ වැළැක්වීම සඳහා ඉන්දියාව ශක්තිමත් නීති සම්පාදනය කළ යුතු බව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී ඒකකය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

එහි නිලධාරින් ඉන්දියාව හඳුන්වා දී ඇත්තේ ක්‍රිකට් දූෂණයේ මූලාශ්‍රය ලෙසයි.

ඉන්දියාව කඩිනමින් ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල් ක්‍රියාත්මක කළ තරඟ පාවාදීම් වලට එරෙහි නීතිරීති වැනි ක්‍රියාමාර්ගවලට අවතීර්ණ විය යුතු බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ක්‍රිකට් දූෂණ වැළැක්වීම සඳහා ගත හැකි සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී ඒකකයේ සම්බන්ධීකාරක ස්ටීව් රිචඩ්සන් සඳහන් කළේ.