ටිම් ඇම්බෲස් වෘත්තීය ක්‍රිකට් දිවියෙන් සමු ගැනීමට තීරණයක

Friday, 03 July 2020 - 20:02

%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%B2%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A
එංගලන්තයේ හිටපු කඩුලූ රකින ක්‍රීඩක ටිම් ඇම්බෲස් මෙම වසරෙන් පසු වෘත්තීය ක්‍රිකට් දිවියෙන් ද සමු ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

37 හැවිරිදි ඔහු 2001 වසරේ සිට එංගලන්ත පිල නියෝජනය කළ අතර, 2006 වසරේදී එරට දක්ෂතම ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය ද දිනා ගත්තා.