උමාර් අක්මාල්ගේ තරග තහනම අඩුවෙයි

Thursday, 30 July 2020 - 7:52

%E0%B6%8B%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ක්‍රිකට් දූෂණ සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ලවී වසර 3 ක තරග තහනමක් පැනවුණු උමාර් අක්මාල්ගේ තහනම වසර එකහමාරක් දක්වා අඩු කර තිබෙනවා.

ඒ පාකිස්ථාන ස්වාධීන විනිශ්චයකරුවෙකුගේ නිර්දේශ අනුවයි.

කෙසේ වෙතත් අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන්ට ලබාදුන් දඬුවම්වලට වඩා දරුණු දඬුවමක් තමන්ට හිමිවූ බව පවසන උමාර් අක්මාල් නව තීන්දුවට එරෙහිවද අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.