සීමා ඉර පසු කරමින් සිදුවන නිපන්දු සංඥා කිරීමේ බලය තුන්වන විනිසුරුට

Thursday, 30 July 2020 - 13:31

%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A5%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7
අද ආරම්භවන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුපර්ලීග් තරගාවලියේ පන්දු යැවීමේ සීමා ඉර පසුකරමින් සිදුවන නිපන්දු සංඥා කිරීමේ බලය තුන්වන විනිසුරුට පවරා තිබෙනවා.

ඊට පෙර එම බලය පවරා තිබුණේ පන්දු වාරය තුළදී කටයුතු කරන ප්‍රධාන විනිසුරුවරයාටයි.

සුපර්ලීග් තරගාවලියේ පළමු තරගය සංචාරක අයර්ලන්තය සහ එංගලන්තය අතර සවුත්ඇම්ප්ටන් හිදි ආරම්භවීමට නියමිතයි.