ගරා වැටුණු මහවැලි ක්‍රීඩා පිටිය (වීඩියෝ)

Monday, 03 August 2020 - 14:24

%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
වැව් බැඳී රාජධානියේ පිහිටි බකමුණ මහවැලි ක්‍රීඩා පිටිය 1987 වසරේදී එවක මහවැලි සහ ඉඩම් අමාත්‍ය ගාමිණි දිසානායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉදිකර විවෘත කළේ පොළොන්නරුවේ ගොවි කම්කරු දෙමාපිය දු දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා අනාගතයට නැවුම් වූ බලාපොරොත්තුවක් එක් කරමින්.

පසුව මෙම ක්‍රීඩා පිටියේදී මහවැලි ක්‍රීඩා උළෙල කිහිපයක්ම සංවිධාන වෙද්දී ඒත් ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩාවේ මහ ගෙදර බවට ද පත් වුණා.

නමුත් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් අද වන විට බකමුණ මහවැලි ක්‍රීඩා පිටියට අත්ව ඇති අනුවේදණීය ඉරණමයි මේ.