කාසියේ වාසිය අයර්ලන්තයට

Tuesday, 04 August 2020 - 20:56

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%A7
එංගලන්තය සහ අයර්ලන්තය අතර තුන්වන එක්දින තරඟය මේ වන විට සවුත්ඇම්ටන් හිදී පැවැත්වෙනවා.

කාසියේ වාසිය දිනා ගත් අයර්ලන්තය පන්දු රැකීමට තීරණය කළා.