කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනය කරමින් ක්‍රීඩා වැඩසටහන් පැවැත්වීම ගැන උපදෙස් මාලාවක්

Wednesday, 16 September 2020 - 20:17

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමේ අරමුණින් පාසල් ක්‍රීඩා හා ක්‍රීඩා වැඩසටහන් පැවැත්වීමට අදාළව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය උපදෙස් මාලාවක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිටත් සියලු පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරින් හා ක්‍රීඩා සංගම් ප්‍රධානීන් දැනුවත් කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

ඒ අනුව මෙරට පාසල් ක්‍රීඩාවල යෙදෙන ක්‍රීඩකයින් ඔවුන් සම්බන්ධ වන ක්‍රීඩා තරඟ අනුව, කොරෝනා හේතුවෙන් මතුවිය හැකි අවදානම් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන කාණ්ඩ 4 ක් යටතේ වර්ගීකරණයට ලක් කර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විධිවිධානයන්ට යටත්ව එම කටයුතු සිදුකළ යුතු බවටයි උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ.