19න් පහළ කාන්තා ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ගැන අවසන් තීරණය නොවැම්බරයේදී

Thursday, 15 October 2020 - 13:56

19%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93
ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ බංග්ලාදේශයේ පැවැත්වීමට නියමිත වයස අවුරුදු 19න් පහල කාන්තා ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය නොවැම්බර් මාසයේදී ගැනීිමට සුදානම් බව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ප්‍රකාශ කළා.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය මේ සඳහා සෘජුවම බලපානු ඇති.

වයස අවුරුදු 19න් පහල කාන්තා ලෝක කුසලාන තරඟාවලියක් පැවැත්වෙන්නේ පළමුවතාවටයි.

පන්දු වාර 20 පිරිමි ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය සහ එක්දින කාන්තා ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ 2022 වසර දක්වා දැනට කල් දමා තිබෙනවා.