ෂෙහාන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය නොකරන බවට දැනුම්දීමක්

Friday, 08 January 2021 - 20:35

%E0%B7%82%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ෂෙහාන් ජයසූරිය තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය නොකරන බවට දැනුම්දී තිබෙනවා.

පසුගියදා විවාහ දිවියට ඇතුළත් වූ ඔහු ඇමරිකාවේ පදිංචියට යාම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කළේ.