චමින්ද වාස් සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි.

Monday, 22 February 2021 - 18:34

%E0%B6%A0%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B0%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.
කොදෙව් සංචාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා වේග පන්දු පුහුණුකරු ලෙස නම් කළ චමින්ද වාස් සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

මාර්තු 26 වනදා සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි ඔහු දරන තනතුරුවලින් ද ඉවත් වන බව චමින්ද වාස් දන්වා ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කළා.