ටෙස්ට් ලෝක ශූරතාවේ ඉන්දියාව පෙරමුණේ

Saturday, 27 February 2021 - 10:29

%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%81%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%9A
ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවේ ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගැනීමට ඉන්දියාව සමත්ව තිබෙනවා.

ඒ ඔවුන් සහභාගී වූ තරග 16න් තරග 11ක් ජයග්‍රහණය කර තරග 4ක් පරාජය වී එක් තරගයක් ජය පැරදුමෙන් තොරව නිමාවට පත් කරමින්.

එම සටහනේ පිළිවලින් 2,3,4 ස්ථාන ලබාගෙන ඇත්තේ  නවසීලන්තය, ඔස්ට්‍රේලියාව සහ එංගලන්තයි.

මෙම සටහනේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත්තේ 08 වන ස්ථානයි.

\"\"