ශ්‍රී ලංකා පළමු ඉනිම 258 කට සීමා කෙරේ

Thursday, 01 April 2021 - 19:47

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8+258+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ශ්‍රී ලංකා-බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් 02 වන ටෙස්ට් තරගයේ ශ්‍රී ලංකා පළමු ඉනිම 258 කට සීමා කිරීමට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණා.